TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNDE AMBALAJIN YERİ VE ÖNEMİ

23-05-2020

İnsanoğlu tüketim faliyetlerini gerçekleştiği her dönem ambalaj ve ambalajlama ile birliktelik içinde olmuştur. İçinde bulunduğumuz çağda ambalajlama sadece tüketime yönelik ürünlerin satışını arttıran, bunun sonucunda da işletmelerin  satışlarını yükselten bir araç olmanın dışında; gelişmekte olan ekonomilerde, kıt olan kaynakların değer kaybına uğramadan tüketicilere sunulmasını da sağlayan bir araç unsuru üstlenmektedir. Üretici firmaların bunu göz ardı etmeyerek, ürünün kalite standartlarından başlayarak ambalaja, yani ürünün vitrin önüne çıkana kadar aynı kaliteyi yansıtması gereklidir.  Tüketicilerin satın alma karar sürecinde ambalajın yeri ve önemini bir alan araştırması yardımıyla belirleyebilmektir. Araştırma dahilinde ambalajın tüketici satın alma kararı üzerine etkisinide ambalajın kaliteli olması, göz alıcı olması, çevreye dost kimyasallardan arınmış ürün kullanılması önemli etmenlerdendir. Kaliteyi göz ardı etmeyerek Harika ürünlere ulaşmak için hem ambalaj hemde etikette sektörün lider markası #etiketten 'e danışmakta fayda var.