Ürün Etiketlerinin Faydaları Nelerdir ?

Ürün etiketleri farklı malzemelerden üretilebilir; ürün ambalaj etiketleri ürün çeşidi doğrultusunda ve markaların stratejileri göz önünde bulundurularak belirlenir.

03-03-2020

Tüketiciyi korurken şirketlerin rekabet gücünü arttıran ürün etiketleri basımında da çoklu baskı teknolojilerinden yararlanılabilir.

 

Günümüzün rekabetçi ortamında şirketlerin başarısı, tedarik zincirlerinin efektifliği doğrultusunda değişiyor. Tedarik zincirinin etkinliğinin sağlanması ise işlem hızının arttırılmasına, doğru envanter tutulmasına ve ürün etiketleri kullanılmasına dayanıyor. Bu noktada ürün etiketleri ve ürün etiketlerinin kullanımı şirketlerin rekabet gücünü birçok farklı açıdan arttırıyor. 

Şirketler ürettikleri ürünler üzerinde; şirket kültürlerine, ürün tiplerine ve hedef kitle beklentilerine göre ürün etiketi kullanıyor. Ürün etiketleri şirketlere başta rekabet gücü olmak üzere; operasyonel süreç kontrolü, marka tutundurması, iletişim kanallarının açılması ve marka standartlarının sergilenmesi gibi çoklu avantajlar sunuyor. Bu yazımızda ürün etiketlerinin faydaları hakkında detaylı bilgi aktaracağız ancak öncesinde “Ürün etiketi nedir?” sorusuna yanıt vermek istiyoruz. 

Ürün Etiketleri: Markaların Bilinirliğini Arttırır

Ürün etiketleri fonksiyonel amaçla kullanıldıkları gibi ürünlerin kimliği olarak görüldükleri için markaların reklamını yapması için de tercih edilir. Tüketicilerin ürünlerle ilgili farkındalıklarını arttırmayı sağlayan ürün etiketleri; ürünlerin daha çok satılmasına ve tüketicilerin güvenlerinin sağlanıp markaya duyulan bağlılığın arttırılmasına katkıda bulunur. Ürün etiketlerinin tasarımı markaların rakipleri arasında fark yaratmasına yardımcı olur. Bu nedenle ürün ambalaj etiketleri kurumsal kimliğin bir parçası olarak yorumlanmakta ve bir reklam amacı olarak görev yapmaktadır. Uygun fiyatlı ürün ambalaj etiketleri markaların gizli silahlarıdır ve tüketiciler üzerinde güven sağlayıcı etkileri markaların bilinirliğini arttırmaktadır. 

Ürün Etiketleri: Küçük Markaların Rekabet Gücünü Arttırır

 

Her ne kadar ürün ambalaj etiketleri dendiğinde akla ilk büyük markalar gelse de; ürün etiketleri küçük ve gelişmekte olan markalar için de oldukça önemlidir. Tüketicileri ile organik bağlantı kurmak isteyen firmalar markalarını en doğru şekilde tanıtmak; marka mesajlarını iletmek, daha büyükler ligine adım atmak için ürün etiketlerinin tanıtıcı etkisinden yararlanabilirler. Ürünlerin nasıl kullanılacağını da gözler önüne serdiği için ürün etiketleri tek seferde çoklu fayda sağlamak isteyen işletmelerin ihtiyaç duyduğu tasarımlar olarak dikkat çekmektedir. 

Ürün Etiketleri: Ürünler Hakkında Bilgi Verir

Üretici markaların ve tüketicilerin arasında güven esaslı bir ilişki kurulmasını sağlayan ürün etiketleri; ürünlerle ilgili spesifik bilgileri tüketicilere aktarmanın en az maliyetli yöntemidir. Ürünler ile ilgili detayları barındıran; markaların tüketicilere yaklaşımı ile ilgili sinyaller veren ve sonuç olarak markaların imzası olma özelliğini gösteren ürün etiketleri tüketicilerin seçme özgürlüğünü arttırır. Bu nedenle ürün etiketleri basımının en profesyonel şekilde yapılması; markaları en doğru şekilde yansıtması ve tüketicilerle kurulan bağı güçlendirecek özelliklere sahip olması gerekir. 

Ürün Etiketleri İçin Profesyonel Hizmet Alınmalıdır

Ürün etiketleri markalar için yalnızca bir zorunluluk olarak düşünülmemeli; kurumsal kimliği tüketicilerle buluşturan araçlar olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle sıradan etiketlerden uzak durulmalı; etiketlerin işlevi kadar ne kadar kaliteli olduğu da hesaba katılmalıdır. Profesyonel ürün etiketi basımları işletmenin kendine has etiketler üretmesine; müşterileri ile etkileşimini arttırmasına, reklamını yapmasına ve rekabet avantajı sağlamasına fırsat tanıyacaktır.