Yeni Sanayide Bizi Neler Bekliyor?

Şimdilerde ise konuşulan Sanayi 4.0 internet teknolojileri, yapay zeka ve gelişmiş mekanik tasarımları ön plana çıkarıyor.

03-03-2020

Geçmiş seçim döneminden beri çok sık duymaya başladığımız bir kalıp var. Sanayi 4.0. Bu döneme 4. Sanayi devrimi de denilebilir. İlerleyen teknoloji ile beraber üreticilerin bu teknolojilere ayak uydurması kaçınılmaz oldu. Üretimde yenilikçi teknolojilerin ön plana çıkmasının pek çok nedeni var. Bunlardan birisi de artan insan nüfusu nedeniyle kaynakların çok daha verimli kullanılması zorunluluğu. Bu tür nedenlere çözüm sunan teknolojik gelişmeler sayesinde sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalarında hızlandığını görmek mümkün. Bugüne kadar yaşanmış 3 sanayi devrimi ya da dönüşümü var. İlk devrimde buhar gücünün kullanılması ve bu güçle birlikte mekanik üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerçekleşti. Elektrik kullanımı ise ikinci sanayi devriminin başlangıcı oldu ve bu süreçte seri üretim yapılmaya başlandı. Dijital devrim olarak da bilinen 3. Sanayi devriminde ise bilgi teknolojilerinin gelişmesi, küreselleşme ile bir araya gelerek her alanda insanlara çok geniş ufuklar sundu. Şimdilerde ise konuşulan Sanayi 4.0 internet teknolojileri, yapay zeka ve gelişmiş mekanik tasarımları ön plana çıkarıyor. Bu sayede iş gücünden çok daha verimli yararlanmak ve yüksek üretim rakamlarına çıkmak mümkün olacak. 

Üreticiler Ne Yapacak?

 

Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan en önemli soru işaretlerinden birisi de istihdam oranlarının nasıl değişeceği yönünde. Bu durum hem üreticileri hem de çalışanları doğrudan etkiliyor. Üreticiler hem makineler bağlı üretimden endişe ederken hem de gelişen teknolojinin gerekliliklerini yerine getirebilecek eleman bulma ile ilgili soru işaretleri taşıyor. Benzer sorunlar çalışanlar için de geçerli. Pek çok insan yaptıkları işleri makinelere kaptıracağını düşünerek umutsuzluğa kapılıyor. Aslında bu sürece uyum sağlamaya çalışmak herkesin soru işaretlerinden kurtulmasının en kolay yolu. Makinelerin daha aktif olarak kullanıldığı sistemlerde iş gücüne ihtiyacın azalması gerçeği hep var olsa da bu makinelerin kontrol edilmesi ile başlayan ve üretimde kalite kontrole kadar devam eden pek çok aşamada insan faktörü önemini koruyacak. 

Üreticilerin kaçınılmaz dönüşüme ayak uydurmaya çalışmaları, hem kendi sektörleri özelinde hem de dirsek teması ile çalıştıkları sektörler özelinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmeleri çok önemli. Üretim maliyetlerini azaltacak, kârlılığı ciddi anlamda yükseltecek ve büyümeyi tetikleyecek Endüstri 4.0 gelişmelerini bir önce şirket yapısına entegre etmek rekabet yoğun bir ortamda oldukça önemli bir adım. 

Türkiye Endüstri 4.0’ın Neresinde?

 

Endüstri 4.0’ın getirileriyle birlikte meydana gelecek ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçları giderecek çalışmaların yapılması çok önemli. Türkiye’de bu alanda atılan adımlar başta TÜSİAD ve MÜSİAD olmak üzere pek çok meslek kuruluşları tarafından planlanıyor. Özel şirketlerin attığı adımların yanı sıra kamuda da yapılan çalışmalarda 4. Sanayi Devrimi için teşvik ve destek oluşturacak. Endüstri 4.0, Türkiye için işsizlik oranlarını yükselten bir gelişme değil gelir düzeyinin arttığı, eğitimli bir iş gücünün ortaya çıkışını sağlayan bir süreç olacak. Bu nedenle iş gücü açısından meydana gelecek endişeleri ortadan kaldırmak için hem kamuda hem de özel sektörde insan kaynakları departmanları tarafından yapılan araştırmaların ve alınan kararların önemi çok büyük.